Internetowa galeria

 

  • 30 lipca, 2011
  • |
  • Możliwość komentowania Internetowa galeria została wyłączona

Internetowa galeria

W dzisiejszych czasach posiadanie własnej strony internetowej jest przy niektórych zawodach wręcz niezbędne. Strona powinna prezentować własny dorobek zawodowy, mający ułatwić pozyskanie nowych zleceniodawców, pełniąc funkcje na bieżąco aktualizowanego curriculum vitae. Portfolio w swoim oryginalnym znaczeniu przestało być aktualnym pojęciem. W oryginale jest to teczka, która prezentuje prace artysty. W obecnie używanym znaczeniu portfolio jest zbiorem osiągnięć zawodowych przedstawionych w dowolnej formie. Ma pokazać, że osoba która je prezentuje ma odpowiednie doświadczenie, wiedzę, umiejętności do podjęcia stanowiska, na które aplikuje.

Dzięki obecnym trendom w dziedzinie hostingu portfolio internetowe zyskało zdecydowanie na popularności na przestrzeni ostatnich lat. Wpłynęły na to takie rzeczy, jak rozwój nowoczesnych technologii programistycznych na przykład Java czy Flash, obniżenie kosztów hostingu oraz utrzymania własnej domeny. Internetowe portfolio w szczególności trafiło do przedstawicieli takich zawodów, jak grafik komputerowy, fotograf, architekt czy twórca stron internetowych. Czyli wszędzie tam, gdzie w sposób wizualny można prezentować swoje osiągnięcia. Jest to najlepsza dostępna forma kreowania własnego wizerunku oraz reklamy jaką oferuje Internet tym osobom. Prezentuje możliwości osoby, przedstawia jej kreatywne możliwości oraz jest zbiorem referencji wystawianych przez dotychczasowych pracodawców.

Portfolio może mieć bardzo rozmaite formy. Powinno być dostosowane do osoby, której będzie dotyczyć. Osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy lub są na nim od niedawna muszą mieć je ukierunkowane na wymarzonego pracodawcę. Powinno ono prezentować wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, praktyki czy ukończone szkolenia. Kolejnym etapem jest port folio, które prezentuje zakończone projekty, w których brało się udział oraz referencje klientów. Wymaga ono jednak kilku lat doświadczenia. Ostatnią formą portfolio jest rodzaj bloga. Służy one do ugruntowania swojej pozycji w danej dziedzinie. Udowadnia, że osoba ta jest autorytetem i specjalistą w danej branży.

Najbardziej popularną formą  budowania portfolio jest wykorzystanie portali społecznościach zorientowanych na budowanie więzi zawodowych. Nie jest ro rozwiązanie profesjonalne i posiada kilka wad. Witryny te głównie ograniczają się do publikowania informacji o wykształceniu, karierze zawodowej i danych kontaktowych. Podstawową wadą jest fakt, że nie pozwala na prezentowanie dorobku i twórczości danej osoby. Może się sprawdzać przy kadrach menadżerskich, ale nie wśród przedstawicieli twórców. Spełnia się ono jako uzupełnienie oryginalnego portfolio. Teoretycznie jest możliwość dodania linków do opisu odsyłających na inną stronę, która prezentuje twórczość. Ale zostanie zachwiana podstawowa zasada portfolio. Portfolio ma być zintegrowanym projektem.

Pierwszym, wyglądającym porządnie rozwiązaniem na portfolio jest stworzenie własnej strony internetowej. W ten sposób mamy wpływ na jej całkowity wygląd i zawartość. Najprościej do tego celu jest wykorzystać aplikację WorldPress. Jest to już gotowy system zarządzania treścią, wykorzystywany najczęściej przy prowadzenia blogów. Łatwość instalacji, małe wymagania i intuicyjna obsługa pozwolą osobom nawet nie związanym z programowaniem utworzyć szybko własną stronę. To rozwiązanie nie musi być płatne, ponieważ jest dużo portali, które oferują darmowy hosting dla WP. Gdybyśmy jednak chcieli dysponować własną nazwą domeny to koszt w skali roku nadal będzie niski. Ograniczeniem gotowych systemów jest to, że nie do końca można zmieniać ich wygląd przynajmniej nie posiadając odpowiedniej wiedzy. Dlatego najczęściej trzeba się oprzeć na gotowych stylach. Ważne jest to, aby wybrać styl mało spotykany. Zastosowanie popularnego już na wstępnie może źle wyglądać i wpływać na ocenę naszej kreatywności. Najprościej jest oprzeć się na tradycyjnej budowie strony. Nie zawierającej bloga czy innej formy przekazu informacji. Trzeba pamiętać, że na wygląd i funkcjonalność własnej strony mamy dowolny wpływ i w każdej chwili możemy rozszerzyć jej zakres.

Bardziej profesjonalnym rozwiązaniem jest zlecenie stworzenia indywidualnego zinternetowanego portfolio. Jego zaleta jest przede wszystkim niepowtarzalny wygląd dostosowany do zleceniodawcy. Rozwiązanie to ma jednak podstawowa wadę. Poza programistami, którzy sami mogą je stworzyć, przedstawiciele wszystkich innych zawodów będą musieli za nie dość sporo zapłacić. Nie zawsze profesjonalny wygląd jest gwarancją przyciągnięcia potencjalnych klientów, a tym samym zwrotu takiej inwestycji. Dlatego etap ten można poprzedzić stworzeniem portfolio według wyżej wymienionego schematu.

Portfolio niezależnie od formy musi bazować na podstawowych założeniach użyteczności. Portfolio nie może być ciężkie i zbyt zdobione. Należy unikać egzotycznych czcionek, warto opierać się na obowiązujących standardach. Szata graficzna powinna być jasna, według wzorca jasne tło, ciemne napisy. Powinno dbać się o zachowanie odpowiedniej formy tekstu, pogrubienia, podkreślenia linków. Wszystkie te elementy na to, że tekst jest czytelny i łatwy do zrozumienia.

Pewnym wyjątkiem mogą być prezentacje. Tam liczy się przede wszystkim forma a trochę mniej sama treść. Przy prezentowaniu grafiki czy zdjęć można sobie pozwolić na bardziej indywidualny charakter całej prezentacji. Nie można jednak zapomnieć o potrzebach osoby oglądającej nasze CV. Długi czas oczekiwania na wgranie się grafiki, rozmazana czcionka są elementami, które powodują, że użytkownik wyrabia sobie niekorzystną ocenę strony.

Portfolio powinno znajdować się w jednym miejscu. Jeśli jest się fotografem czy grafikiem prace powinny być prezentowane wewnątrz jednej strony. Linkowanie do zewnętrznych źródeł jest błędem. Częstym błędem jest także wykorzystywanie zaawansowanych technik programistycznych, które mają kreować wygląd strony. Choć mogą być one wizualnie ładne to zbyt często utrudniają nawigacje po stronie.

Comments are closed.